Browsing Category

Feminisme

Et artikkeltips om kjønn og foreldrerett

16. april 2017
Feminisme Norm

Når jeg møter mennesker (ofte menn?) som tror feminisme handler om en slags favorisering av kvinner, må jeg forklare at feminismen gagner alle, uavhengig av kjønn. Det handler om at kjønnsroller ikke skal definere oss, at man skal ha fokus på individet. Du er ikke kjønnet ditt, og hverken menn eller kvinner er homogene grupper.

Et eksempel jeg bruker for å illustrere dette for skeptikerne er: ved et samlivsbrudd, bør ikke kvinnen automatisk regnes som den “beste” omsorgspersonen, bare fordi hun er mor. Det er ingen automatikk i dette, men gammeldagse kjønnsnormer er dominerende i samfunnet og i rettssystemet.
I dag publiserte NRK en svært god artikkel om Drea Karlsen, som har valgt å være helgemamma for datteren Vilja. Det at Viljas far har hovedomsorg vekker undring og skepsis. Likestillingen har ikke kommet så langt at det er like greit at en mor velger å ha barna i helgene, som hvis en far har det. Helgepappa er tross alt et etablert begrep, men hvor ofte hører du om en helgemamma?

 –Når jeg forteller folk at jeg har datteren min annenhver helg, så blir de veldig overrasket og spør hva som feiler meg. Det spørsmålet får aldri en far. Jeg synes det er merkelig fordi en forelder er en forelder. En far er like mye forelder som en mor. -Drea Karlsen til NRK.

I følge artikkelen er det stadig økning på femti-femti ordninger. I 2002 var det langt vanligere at barn bodde fast hos mor, hele 84 prosent. I 2012 hadde den sunket til 64 prosent. Andelen hvor barnet bor fast hos faren har derimot ligget stabilt på 7-8 prosent.

– I rettslige tvister om omsorgen er det fortsatt vanskelig for far å nå frem dersom det ikke er veldig tydelige svakheter ved mor. Enda verre er det likevel at i en del tilfeller der begrensningene ved mor er aller størst, ser en at en godt fungerende far blir skviset helt ut av barnets liv, uten at rettsapparatet evner å sikre barnets rett til kontakt med faren. -Advokat Øivind Østberg til NRK.

Fedre kan være vel så gode eller bedre omsorgspersoner. At det er tilfellet bør ikke være et spørsmål. Samtidig bør ikke kvinner som velger å ha mindre samvær med barna, bli stemplet som dårlige mødre.

Artikkelen finner du  HER.

Bilde: Lela Johnson. Brukt med CC-lisens

0 ingen har gitt hjerter enda. Blir du den første? Trykk her!